محل تبلیغات شما

پیش‌بینی شده است که با آغاز فاز عملیاتی جهت استقرار ساختار جدید نظامصنفی کشاورزی، بالغ بر ۱۶۰۰ اتحادیهصنفی، ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزیو ۴۲۰ کمیسیون نظارت براصناف کشاورزی در سطح شهرستانها تشکیل گردد.

 دکتر حسین شیرزادضمن اشاره به ماده ۲۷ آیین‌نامهاصلاحی مذکور مبنی بر وظیفه‌مندی وزارت جهاد کشاورزی در جهت تهیه و تدوین اساسنامه‌هایالگویی ساختار نظام صنفی کشاورزی و دستورالعمل‌های اجرایی آن با هماهنگی دبیرخانه هیئتعالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران اظهار داشت: به موجب ابلاغیه شماره ۰۲۰/۳۱۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ وزیر جهاد کشاورزیو استقرار دبیر خانه در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هیأت عالی نظارت بر اصنافکشاورزی ایران، وظیفه تشکیل دبیرخانه و سایر اقدامات اجرایی به منظور استقرار ساختارجدید نظام صنفی کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واگذار شده است وی درادامه گفت : این سازمان به عنوان متولی حاکمیتی در جهت تحقق اصلاحیه آیین‌نامه جدیدنظام صنفی کشاورزی با تنظیم برنامه زمانبندی، عملیات اجرایی گسترده‌ای را در این زمینهبه انجام رسانده است.

 دبیر هیأت عالی نظارتبر اصناف کشاورزی ایران در ارتباط با اهم اقدامات و جلسات برگزار شده در مسیر اجرایآیین‌نامه جدید بزرگترین نهاد صنفی کشاورزی ایران تصریح کرد: تشکیل کمیته راهبری وکمیته اجرایی استقرار اصلاحیه به منظور تگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر روند استقرار،تشکیل کارگروه تخصصی تدوین اساسنامه و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، تشکیل و تجهیزدبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، تشکیل کمیسیون تخصصی هیات عالی نظارت باحضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های عضو هیات عالی جهت بررسی و تأیید اساسنامه‌هاو دستورالعمل‌های اجرایی و نیز تشکیل کمیته تحویل و تحول ساختار نظام صنفی کشاورزیدر سطح استان‌ها برای سازماندهی، ساماندهی و تشکیل اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی،از جمله اقدامات مهم و زیربنایی معاونت توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌های این سازمان در پنجماه گذشته با مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط بوده است.

 معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین با تبیین سایر تلاش‌های صورت گرفته در این راستا افزود: بر اساس مفادمندرج در اصلاحیه آیین‌نامه، تهیه و تنظیم ۳ اساسنامهالگویی و بالغ بر ۱۵ دستورالعملاجرایی پیش بینی گردیده که با شکل‌گیری ساختارهای اجرایی فوق‌الذکر، اساسنامه الگوییاتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان و ایران و دستورالعمل‌های اجرایی تشکیلاتدبیرخانه هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت شهرستانها، دستورالعملنحوه صدور و تمدید پروانه‌ها با همکاری کارشناسان خبره وزارت جهاد کشاورزی، سازمانمرکزی تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی کشور طی جلسات مستمر و فشرده تدوین گردیدهو هم اکنون در نوبت بررسی و تأیید نهایی کمیسیون تخصصی هیات عالی نظارت قرار دارد.

 دکتر شیرزاد با تأکیدبر این که با توجه به دقت نظر نمایندگان تام الاختیار اعضای هیئت عالی نظارت بر اصنافکشاورزی در کمیسیون تخصصی، بررسی و تأیید اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌های مذکور با امضایوزرای عضو هیات عالی نظارت و ابلاغ وزیر جهادکشاورزی عملیاتی خواهد شد، خاطر نشان کرد:پیش بینی می شود با آغاز فاز عملیاتی بالغ بر ۱۶۰۰ اتحادیه صنفی ۴۲۰ اتاق اصناف کشاورزی و ۴۲۰ کمیسیون نظارت براصناف کشاورزی در سطح استانها و شهرستانها تشکیل گردد.

 گفتنی است رئیس سازمانمرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خواستار حمایت و پشتیبانی وزیر جهاد کشاورزی درتسریع روند تحقق آیین نامه اصلاحی و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی کشور بهویژه توجیه و همکاری سازمانهای جهادکشاورزی استان‌ها، معاونت های ستادی و سازمان هایوابسته به وزارت متبوع شد.

واگذاری امورات خدمات بخش دولتی در بخش کشاورزی به نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

کتاب قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/ 1392

نشست مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با انجمن تخصصی توزیع کنندگان نهاده ها

کشاورزی ,نظارت ,صنفی ,اصناف ,اجرایی ,عالی ,اصناف کشاورزی ,عالی نظارت ,صنفی کشاورزی ,نظارت بر ,نظام صنفی ,سازمان مرکزی تعاون ,مرکزی تعاون روستایی ,اتاق اصناف کشاورزی ,تعاون روستایی ایران

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
فیلم سکسی ۲۰۱۷ نوین دانلود سند اجاره ای . قیمت سند اجاره ای . اجاره سند برای آزادی متهم damsbachade 09123420942 معاملات گاوداری مرغداری استان البرز 36638276_026 crazyamor neldisttobbo riciroso مطالب اینترنتی انار سرخ